Szkoła Podstawowa nr 12


Idź do treści

Zamówienia publiczne

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Płock, 2018-03-21     

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 12        im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku ul. Brzozowa 3

 

zaprasza

 

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na świadczenie usług z zakresu konserwacji sztucznej nawierzchni w roku 2018 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku.

Ofertę należy złożyć do dnia 09 kwietna 2018 roku do godziny 12:00.  

 

Zaproszenie do składania oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy

 

Wynik postępowania przetargowego.                                        Płock, 2018-04-13     

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania postanowiono wybrać wykonawcę:

 

Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie  za kwotę 16292,04zł

 

 

 

 

Płock, 2017-12-18     

 

 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej  w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r . Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2015 r.,  poz.  2164 ze  zmianami)  zaprasza do składania ofert na zakup mięsa do stołówki szkolnej na rok 2018.

 

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

                

Płock, 2017-12-18

  

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę mięsa do stołówki szkolnej na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy ZPM KONIAREK  Płock ul. Kostrogaj 5a za kwotę  29 291,08 zł netto.

 

    

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej działając zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r.,poz. 2164 ze zmianami) zaprasza do składania ofert na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2018r.

 

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Płock, 2017-12-18

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy Hurtownia GOUDA  Płock ul. Bielska 61 za kwotę      33 919,24 zł netto.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej działając zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r.,poz. 2164 ze zmianami) zaprasza do składania ofert na zakup nabiału do stołówki szkolnej na rok 2018r.

 

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Płock, 2017-12-18     

 

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę nabiału do stołówki szkolnej na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy Hurtownia GOUDA  Płock ul. Bielska 61 za kwotę  33 016,98 zł netto.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej działając zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r.,poz. 2164 ze zmianami) zaprasza do składania ofert na zakup warzyw i owoców do stołówki szkolnej na rok 2018r.

 

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Płock, 2017-12-18     

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę warzyw i owoców do stołówki szkolnej na rok 2018” wybrano     w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy MAR-FRUIT  Płock ul. Wiosenna 21 za kwotę  45 475,03 zł netto.

 

 


SP12 admin © 2017


Powrót do treści | Wróć do menu głównego