Szkoła Podstawowa nr 12


Idź do treści

Zamówienia publiczne

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej  w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r . Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2015 r.,  poz.  2164 ze  zmianami)  zaprasza do składania ofert na zakup mięsa do stołówki szkolnej na rok 2017.

 

                      zaproszenie - mięso.pdf          FORMULARZ SP12 mięso.pdf        Załącznik - oświadczenie mięso.pdf

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej działając zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r.,poz. 2164 ze zmianami) zaprasza do składania ofert na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2017r.

 

zaproszenie - artykuły spożywcze.pdf                           FORMULARZ art spoż. sp 12.pdf

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej działając zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r.,poz. 2164 ze zmianami) zaprasza do składania ofert na zakup warzyw i owoców do stołówki szkolnej na rok 2017r.

 

zaproszenie - warzywa i owoce.pdf                    FORMULARZ owoce i warzywa.pdf

 

 


SP12 admin © 2016


Powrót do treści | Wróć do menu głównego