BIBLIOTEKA CENTRUM MULTIMEDIALNE I INFORMACYJNE


Idź do treści

O bibliotece" Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce ..."

M. Gorki


Wypożyczalnia


Kącik czytelniczy


ICIM


Biblioteka SP nr 12 w Płocku jest szkolnym centrum multimedialnymi i informacyjnym.

Składa się ona z wypożyczalni z wolnym dostępem do półek, kącika czytelniczego i cieszącego się dużą popularnością Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Centrum stanowią cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka). Uczniowie z zaciekawieniem wyszukują informacje na wybrane tematy za pomocą sieci Internet, korzystają z edukacyjnych programów multimedialnych oraz programów takich jak: Word i Paint. Pracownia multimedialna współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biblioteka aktywnie wspomaga szkołę w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. Prowadzi ukierunkowane działania, które mają na celu: wdrażanie do samokształcenia poprzez wyrabianie sprawności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie zdolności i zainteresowań indywidualnych uczniów, utrwalanie kontaktu ucznia z biblioteką szkolną i publiczną.

Zbiory biblioteczne obejmują: książki z zakresu literatury pięknej i popularno-naukowej, czasopisma przedmiotowo-metodyczne, nagrania muzyczne, filmy video i DVD oraz edukacyjne programy multimedialne.

Z jej zasobów korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice, którzy mogą wspólnie z dziećmi wybierać książki, a także czerpać wiedzę z literatury pedagogicznej

i psychologicznej.

Biblioteka wychodzi poza tradycyjną działalność polegającą nie tylko na udostępnianiu zbiorów, ale również stara się upowszechniać kulturę czytelniczą i organizować wolny czas dzieciom i młodzieży.

Ogromnie cieszy fakt współpracy biblioteki SP nr 12 z Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego, Biblioteką dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej oraz Filią biblioteczną nr 7. Uczniowie

i nauczyciele uczestniczą w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez w/w placówki: pikniki, festyny, spotkania autorskie, promocje książek, finał akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

W najbliższej przyszłości biblioteka zostanie skomputeryzowana. Po utworzeniu bazy danych księgozbioru i czytelników zostanie wdrożony proces komputeryzacji, który usprawni i uatrakcyjni pracę nauczyciela bibliotekarza.

Biblioteka prowadzona jest przez panią Magdalenę Drabik i pana Tomasza Bodala.


Biblioteka |  

Powrót do treści | Wróć do menu głównego