Szkoła Podstawowa nr 12


Idź do treści

Cyfrowa szkoła - Biblioteka szkolna

 

  

  • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego /cztery komputery dla uczniów z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne/
  • Edukacyjne programy multimedialne
  • Filmy edukacyjne, lektury na nośnikach cyfrowych (DVD, VCD, kasety video)

 

 

Podczas lekcji bibliotecznych oraz pobytu w bibliotece szkolnej uczniowie korzystają          z zasobów sieci Internet w poszukiwaniu informacji na określone tematy.

        Ponadto w celu urozmaicenia procesu lekcyjnego oraz wykorzystania technologii informacyjnej uczniowie korzystają z edukacyjnych programów multimedialnych, takich jak: Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów obcych, Słownik ortograficzny, Słownik poprawnej polszczyzny, Powszechna encyklopedia multimedialna PWN, Atlas świata PWN, które niewątpliwie wzbogacają wiedzę uczniów, rozwijają ich umiejętności ale także twórcze pasje.

        Pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza uczniowie doskonalą umiejętności korzystania z programów komputerowych znajdujących się w pakiecie Microsoft Office: edytora tekstu Word, programu do prezentacji Power Point, w celu tworzenia prezentacji multimedialnych, referatów i plakatów na różne przedmioty (m.in. język polski, przyroda, historia, technika, informatyka).

        Jeśli chodzi o filmy edukacyjne czy lektury na DVD to wykorzystują je nauczyciele języka polskiego, jak i wychowawcy klas.

        Na zajęciach bibliotecznych w pracowniach lekcyjnych nauczyciel bibliotekarz korzysta z rzutnika i projektora multimedialnego, który uatrakcyjnia zajęcia dydaktyczne.

 

 

 

 

 

 

 
Powrót do treści | Wróć do menu głównego