Szkoła Podstawowa nr 12


Idź do treści

Cyfrowa szkoła

 

Szkoła Podstawowa na 12 w Płocku w 2005 roku otrzymała wyposażenie  2 pracowni komputerowych oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece,  które zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( EFS ). W trakcie zajęć nauczyciele i uczniowie korzystają z komputerów i projektorów multimedialnych wykorzystując oprogramowanie "MENSOFT" , encyklopedie multimedialne i zasoby Internetu.

 

 

E-DZIENNIK

W roku szkolnym 2011/2012 SP12 zaczęła korzystać z elektronicznego dziennika lekcyjnego w klasach IV-VI.

 • Program pełni wszystkie określone prawem funkcje papierowego dziennika lekcyjnego.

 • Rodzice mają na bieżąco wgląd w oceny, frekwencję, a także możliwość komunikacji; nauczyciel - rodzic.

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 • Multibook. Jest to elektroniczna wersja podręcznika „Razem w szkole” wyd. WSiP, wzbogacona o elementy multimedialne.

 • Trzy sale lekcyjne edukacji wczesnoszkolnej wyposażone są w zestawy - komputer i rzutnik, które są niezbędne do korzystania z multibooka.

 • Nauczyciele prezentują wybrane zagadnienia w sposób czytelny, wyrazisty, a jednocześnie atrakcyjny dla uczniów.

 • Program umożliwia szybką weryfikację poprawności wykonania ćwiczeń – zarówno nauczycielowi, jak i uczniom. Pozwala na indywidualizację i różnicowanie stopnia trudności zadań podczas codziennych zajęć.

 • Dzięki multibookom zajęcia stają się ciekawsze - zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

 

 

 

Język polski

 

 • Pracownia jest wyposażona w komputer oraz projektor multimedialny.

 • Prezentowanie treści dotyczących tematów lekcyjnych.

 • Korzystanie ze słowników multimedialnych

 • Korzystanie z zasobu Internetu, szczególnie stron Poradni Językowej

 • Prezentowanie filmów, adaptacji, sztuk teatralnych

 • Prezentowanie uczniowskich referatów w formie multimedialnej

 • Prezentowanie informacji dotyczących życia szkoły

 

 

Plastyka/technika

 

 • Pracownia jest wyposażona w komputer oraz projektor multimedialny.

 • Nauczyciel prezentuje treści z zakresu plastyki, techniki , oraz historii sztuki.

 • Prezentowanie treści tematów lekcji w formie multimediów /filmy, prezentacje/.

 • Korzystanie z programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

Przyroda

 

 • Dwie pracownie są wyposażone w komputer oraz projektor multimedialny.

 • Prezentowanie treści z zakresu  przyrody, ekologii  urozmaicają proces lekcyjny.

 • Edukacyjne programy multimedialne: Encyklopedie PWN - Biologia i Geografia, encyklopedie nauki oraz atlasy.

 • Tworzenie i prezentowanie prac uczniów w formie multimedialnej.

 

Biblioteka -

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 

 • Biblioteka jest wyposażona w 4 komputery.

 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego /cztery komputery dla uczniów z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne/.

 • Edukacyjne programy multimedialne.

 • Filmy edukacyjne, lektury na nośnikach cyfrowych (DVD, VCD, kasety video), audio-booki.

 

 

Matematyka

 

 • Pracownia jest wyposażona w komputer oraz projektor multimedialny.

 • Prezentowanie treści tematów lekcji w formie multimediów /filmy, prezentacje/.

 • Korzystanie z programów edukacyjnych.

 • Korzystanie z zasobu Internetu, szczególnie strony Matematyki 2001.

 

 

Informatyka

 

 • Pracownia jest wyposażona w komputer oraz projektor multimedialny.

 • Prezentowanie treści tematów lekcji multimediów /filmy, prezentacje/.

 • Korzystanie z programów edukacyjnych.

 • Korzystanie z zasobu Internetu.Wyszukiwanie informacji w Internecie potrzebnych do opracowania: ulotek, folderów, referatów, plakatów, dyplomów, prezentacji multimedialnych.

 

 

 
Powrót do treści | Wróć do menu głównego