Szkoła Podstawowa nr 12


Idź do treści

e-dziennik

 

W roku szkolnym 2011/2012 SP12 zaczęła korzystać z elektronicznego dziennika lekcyjnego w klasach IV-VI.

Co to jest dziennik elektroniczny?

 Program pełni wszystkie określone prawem funkcje papierowego dziennika lekcyjnego.

 

Program rejestruje:

  • obecności uczniów na zajęciach;
  • tematy lekcji w powiązaniu z rozkładami materiału nauczania;
  • oceny cząstkowe i klasyfikacyjne;
  • oceny z zachowania;
  • skategoryzowane uwagi o zachowaniu uczniów.

 

Program udostępnia:

wychowawcy

  • wszystkie informacje o jego oddziale i uczniach (tzw. dziennik oddziału);

nauczycielowi

  • informacje dotyczące prowadzonych przez niego zajęć i grup uczniów biorących udział w tych zajęciach (tzw. dziennik kursu);
  • zapewniają sobie stały kontakt z rodzicami;

rodzicowi

  • umożliwiają rodzicom dostęp do ocen dziecka oraz monitorowanie jego frekwencji;
  • na bieżąco informują rodziców o spotkaniach, wycieczkach oraz uroczystościach szkolnych.

 

Aby rodzic mógł skorzystać z nowych możliwości musi podać adres poczty internetowej; e-mail, który zostanie dopisany do danych ucznia w odpowiednim miejscu na kartotece ucznia.

Za pomocą tego adresu będzie się odbywać logowanie do e-dziennika, na ten adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem do ustanowienia hasła dostępu dla rodzica.

 

W roku szkolnym 2014/2015 wprowadzona  zostaje nowa platforma Uczniowie Optivum NET+

 

Link – adres do zalogowania:  https://uonetplus.vulcan.net.pl/plock

 

Instrukcja do pierwszego logowania link:    i użytkowania  link:

 

 

 

 

 


SP12 admin © 2015

Powrót do treści | Wróć do menu głównego