APELE – STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Stulecie niepodległości Polski.

Punktem kulminacyjnym obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę była uroczystość, która odbyła się w dniu 9 listopada. Uczniowie uczestniczyli w niej w dwóch grupach, najpierw klasy IV i V, a następnie klasy VI, VII i VIII. Na początku wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie dyrektor Agata Bogiel powitała przybyłych gości reprezentujących Kuratorium Oświaty w Warszawie  Delegatura w Płocku oraz Urząd Miasta Płocka, a także dyrektor Justynę Piotrowicz z Wodociągów Płockich, księdza proboszcza Andrzeja Smolenia i prezes Stowarzyszenia Szkoła pod Brzozami Wiolettę Skonieczną.

Na uroczystość złożyły się: sceny podczas których uczniowie odgrywali postacie historyczne w kostiumach wypożyczonych z teatru, czytane teksty narracyjne dotyczące wydarzeń historycznych, recytacja wierszy o Ojczyźnie, pieśni patriotyczne śpiewane przez chór oraz prezentacja multimedialna, która poprzez odpowiednio dobrane zdjęcia i filmy szczegółowo ilustrowała wszystkie przekazywane treści. Uczniowie oglądali uroczystość z wielkim zainteresowaniem i skupieniem, a wykonawców nagrodzili gromkimi brawami. Była to dla nich doskonała lekcja historii i patriotyzmu.

W uroczystości wystąpili: Maciej Żuk – marszałek Józef Piłsudski, Jakub Blicharski – adiutant Bolesław Wieniawa – Długoszowski, Łukasz Garlicki – premier Ignacy Jan Paderewski, Krystian Dusza – przewodniczący Roman Dmowski, Szymon Machała – gen. Tadeusz Rozwadowski, Antoni Kozłowski – gen. Józef Haller, Mateusz Reguliński – gen. Władysław Sikorski, Aleksandra Kochańska i Emilia Sosnowska – czytanie tekstów narracyjnych, Laura Czarnomska, Blanka Strzałkowska i Miłosz Szczawiński – recytacja wierszy oraz trzydziestoosobowy chór szkolny.

Uroczystość przygotowali: Tomasz Bodal – scenariusz oraz przygotowanie scen historycznych i narracji, Agnieszka Petrykowska – Chmielewska – prezentacja multimedialna oraz dekoracja dolnego korytarza i holu wejściowego,  Barbara Petrykowska – Bodal – przygotowanie recytacji oraz inspicjent, Tomasz Sarniak – chór szkolny i oprawa muzyczna, Magda Tyburska – dekoracja sali gimnastycznej.

Na zakończenie uroczystości odbyło się wręczenie nagród uczniom klas V i VI, którzy brali udział w konkursie plastycznym „Plakat na stulecie niepodległości”. Piękne nagrody w postaci książek historycznych ufundowały „Wodociągi Płockie”, a wręczyła je reprezentująca firmę dyrektor Justyna Piotrowicz. Wystawę prac konkursowych można oglądać na dolnym korytarzu.

Kolejnym elementem obchodów stulecia odzyskania niepodległości było odśpiewanie przez wszystkich uczniów (ponad 400 osób) hymnu państwowego. Uczniowie zebrali się na dolnym korytarzu i o godzinie 11.11 wykonali pełną wersję polskiego hymnu, czyli cztery zwrotki. Był to niezwykle wzruszający moment.

Przez cały rok 2018 miały miejsce w naszej szkole wydarzenia związane ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Były to: konkurs plastyczny dla klas I – III pod hasłem „Polskie symbole narodowe podczas różnych wydarzeń i uroczystości”, wycieczki po Płocku do miejsc pamięci narodowej, prezentacja multimedialna dla klas I – III dotycząca Konstytucji 3 maja połączona z narracją historyczną oraz wierszami, uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 maja dla klas IV – VII(sceny odgrywane przez uczniów w strojach historycznych, narracja dotycząca wydarzeń historycznych, wiersze, prezentacja multimedialna, piosenki), cykl gazetek pod hasłem „Twórcy niepodległego państwa polskiego”, konkurs plastyczny dla klas V i VI na plakat dotyczący stulecia niepodległości, prezentacja multimedialna dla klas I – III z okazji Święta Niepodległości z narracją i wierszami (8.11.18r.).  Wszystkie te działania inicjował i organizował nauczyciel historii Tomasz Bodal we współpracy z Barbarą Petrykowską – Bodal i Agnieszką Petrykowską – Chmielewską.

Ostatnim elementem obchodów stulecia niepodległości będzie konkurs wiedzy historycznej dla uczniów klas VII i VIII, który odbędzie się w grudniu. Już dziś zapraszamy do udziału wszystkich chętnych siódmo i ósmoklasistów.