Prezentacja multimedialna dla klas 1 – 3 z okazji 100-lecia Niepodległości Polski

Dnia 8 listopada 2018 roku odbyła się dla klas 1 – 3 , w sali nr 8 prezentacja multimedialna z recytacją wierszy i czytaniem tekstu o wydarzeniach historycznych, z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. Przepiękną dekorację klasy w barwach narodowych wykonała pani Agnieszka Petrykowska – Chmielewska. I w tak uroczystym otoczeniu i nastroju uczniowie z klasy 4 b (Maja Kończal, Filip Romanowski, Miłosz Serowski, Antonina Sarzalska) recytowali wiersze, które były zilustrowane bardzo dokładnie przygotowaną i ciekawą prezentacją multimedialną. Całość prowadziła, czytając tekst do prezentacji Gabriela Raczyńska, uczennica klasy 4 b. Kiedy z głośników zabrzmiała pieśń  ,,Legiony” wszyscy uczniowie zaczęli śpiewać. Najlepiej wypadły klasy pierwsze. Po obejrzeniu w/w części artystycznej uczniowie utrwalali wiadomości o polskich symbolach narodowych i wspólnie rozwiązywali krzyżówkę multimedialną. Za prawidłowe odpowiedzi częstowali się czekoladowymi cukierkami. Wszyscy uczniowie na poziomie klas 1, 2, i 3 z dużą uwagą obejrzeli prezentację i wysłuchali wierszy nagradzając występujących brawami. Była to prawdziwa lekcja patriotyzmu. Żeby wszystko mogło się odbyć zaangażowani byli następujący nauczyciele: tekst do prezentacji napisał pan Tomasz Bodal – nauczyciel historii, prezentację multimedialną przygotowała pani Agnieszka Petrykowska – Chmielewska – nauczyciel informatyki, uczniów do recytacji i czytania tekstu przygotowała pani Barbara Petrykowska – Bodal – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, który również podziękował uczniom klas młodszych za odświętne, galowe stroje w tym dniu.