ROWEROWY MAJ

Szanowni Państwo!

W maju startujemy z kampanią „Rowerowy Maj” promującą aktywne podróże do szkoły. Celem projektu jest zachęcenie uczniów, rodziców i pracowników szkół do aktywnego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej – uczestnicy przyjeżdżają do szkoły rowerami.

Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym oraz indywidualnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:

  1. najbardziej rowerowa szkoła otrzyma nagrodę pieniężną 5 000 zł,
  2. najlepsze klasy w każdej szkole otrzymają bilety wstępu na miejskie imprezy sportowe,
  3. najaktywniejsi uczniowie i nauczyciele otrzymają akcesoria rowerowe i sportowe.

O całkowitym wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły w dniach od 6 do 31 maja 2019 r. na rowerze (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp.)  w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej szkole lub klasie. Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia Kampanii, podczas sprawdzania obecności na pierwszej lekcji. Szczegółowe zapisy regulaminu oraz broszury informacyjne będą dostępne na naszej stronie internetowej.

Sprzęt rowerowy uczniowie pozostawiają w wyznaczonym miejscu – stojaki. Proszę Państwa o zwrócenie uwagi na konieczność wyposażenia roweru w niezbędne elementy oraz zapięcie.

Rolki i wrotki spakowane do worka prosimy o pozostawianie w swoich szatniach lub klasach.

Hulajnogi i deskorolki uczniowie pozostawiają w wyznaczonym miejscu (furtka na lewo od wejścia do drzwi głównych szkoły). Przyjmować i wydawać w/w sprzęt będą wyznaczone osoby.

Zwracamy się z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego sprzętu sportowego dzieci, oraz bezwzględne ich podpisanie.

Informator dla rodziców:   Załącznik nr 1

Podstawowe informacje:   Załącznik nr 2

Linki do stron:               rowerowy maj             dla rodziców          do pobrania