Uroczysty apel podsumowujący wyniki w nauce i zachowaniu uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Dnia 17 czerwca 2019r. odbył się uroczysty apel podsumowujący wyniki w nauce i zachowaniu uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych.

Najlepsi uczniowie z każdej klasy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki (pendrive) ufundowane przez Stowarzyszenie „Szkoła Pod Brzozami”. Wyczytani zostali uczniowie, którzy otrzymali stypendia motywacyjne  za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce. Podsumowano kilka konkursów: „Kangur Matematyczny”, literacki „Zło dobrem zwyciężaj”, „Rowerowy Maj”, olimpiada Promocji Zdrowego Zycia – PCK. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe w konkursie czytelniczym. Na zakończenie części oficjalnej p. Wioletta Skonieczna – prezes Stowarzyszenia „Szkoła Pod Brzozami” podsumowała całoroczną kampanię „Zgrana Paka”. Następnie grupa teatralna pod kierunkiem p. Edyty Szymczak i p. Tamary Wojciechowskiej zaprezentowała scenki pod hasłem: „ Nie bądź hej do przodu. Nie hejtuj!”.