Spotkanie klas pierwszych z przedstawicielem Straży Miejskiej w Płocku

26 września 2019r. uczniowie klasy Ia, Ib, Ic spotkali się z przedstawicielem Straży Miejskiej w Płocku, Panem Bartłomiejem Wielkopolskim. Pogadanka dotyczyła zasad bezpieczeństwa, znajomości znaków drogowych oraz telefonów alarmowych, a także tego w jaki sposób bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz z niej wrócić. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i na pewno wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa.