Sprzątanie Świata

Jak co roku, we wrześniu, społeczność naszej szkoły włączyła się w akcję „Sprzątanie Świata”. Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy- sprzątamy- zmieniamy!”. W piątek uczniowie klas młodszych i starszych uzbrojeni w worki i rękawiczki, z uśmiechem na twarzy, wyszli posprzątać okolice szkoły. Te proste czynności uświadomiły dzieciom, że ważne jest każde działanie na rzecz ochrony środowiska. A równie istotna, jak nieśmiecenie, jest także zmiana naszych nawyków oraz ograniczenie powstawania odpadów. To była cenna lekcja poszanowania środowiska dla wszystkich uczniów.