Klasy Ia i Ib to Dzieciaki Sadzeniaki

Dnia 5 listopada uczniowie klas Ia i Ib uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych „Dzieciaki Sadzeniaki”,zorganizowanych przez Leroy Merlin w Książnicy Płockiej. Najpierw wzięli udział

w pokazie multimedialnym połączonym z pogadanką. Wzbogacili swoją wiedzę o życiu roślin. Na koniec samodzielnie sadzili roślinki do przygotowanych doniczek. Byli bardzo zaangażowani. Roślinki zabrali do domu, aby dalej je pielęgnować.