Paka dla Rodaka

Szanowni Państwo !

Nasza Szkoła po raz kolejny włącza się w akcję „Paka dla Rodaka”. Organizatorami akcji jest Fundacja Rozwoju Mikrospołeczności „PER ASPERA AD ASTRA”.
Patronami Honorowymi akcji są: Prezydent Miasta Płocka, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Płocki oraz Młodzieżowa Rada Miasta Płock.
W grudniu odwiedzimy Polaków mieszkających na Ukrainie i w Mołdawii. Chcemy obdarować ich paczkami zawierającymi produkty spożywcze oraz przekazać słodycze dla dzieci.

Nasza Szkoła zbiera mąkę, makaron i słodycze. Wszystkie osoby chętne poprosimy o przynoszenie w/w produktów do sekretariatu do 3 grudnia.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i przychylność dla organizatorów akcji.

2019. Paka dla Rodaka. Pismo do rodziców.