Modernizacja pracowni informatycznej SP12 współfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

W ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego  zmodernizowano 10-letnią pracownię komputerową dla uczniów klas IV-VIII. Zakupiono 24 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptop, monitor interaktywny, 19 tabletów, 3 stacje ładujące, drukarkę laserową i 24 szt. słuchawek z mikrofonami.

Nowy sprzęt pozwoli uczniom na pełną realizację podstawy programowej, z wykorzystaniem nowinek technicznych i pokazaniem uczniom postępu w dziedzinie informatyki, uczyni naukę nowoczesną i bardziej interaktywną, przyjazną środowisku młodych ludzi.

Modernizacja pracowni wpłynie na podniesienie jakości i dostępności kształcenia przez wykorzystanie nowych technologii.