Osiągnięcia czytelnicze, recytatorskie, literackie

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Czytelnicze


  • 28.03.2018r – Udział Laury Czarnomskiej i Leny Bromczewskiej z klasy 3b w Szkolnym Konkursie Pięknego Czytania – zajęcie przez Laurę Czarnomską I miejsca i zdobycie tytułu Mistrza Pięknego Czytania – opiekun pani Barbara Petrykowska – Bodal

Recytatorskie

  • 12.04.2018r – Udział Laury Czarnomskiej, Blanki Strzałkowskiej i Miłosza Szczawińskiego z klasy 3b w szkolnych eliminacjach do konkursu recytatorskiego ,,Pięknie być człowiekiem” – zakwalifikowanie się Laury Czarnomskiej do eliminacji rejonowych – opiekun pani Barbara Petrykowska – Bodal
  • 21.04.2018r – Udział Laury Czarnomskiej z klasy 3b w rejonowych eliminacjach konkursu recytatorskiego ,,Pięknie być człowiekiem” i zdobycie wyróżnienia w tych eliminacjach – opiekun pani Barbara Petrykowska – Bodal
  • 18.04.2018r – Udział Antoniny Sarzalskiej i Mai Kończal z klasy 3b w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w cyklu ,,Dykcja i wdzięk” pt. ,,Co z ciebie wyrośnie?” – recytacja fragmentu prozy Andrzeja Marka Grabowskiego – zajęcie II miejsca przez Tosię Sarzalską – opiekun pani Barbara Petrykowska – Bodal

Literackie

(wkrótce)