Informacje

Opłatę za wydanie

duplikatu legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego

należy uiszczać  na niżej podane konto bankowe:

PKO BP  38 1020 3974 0000 5502 0178 2523


Zebrania z rodzicami kl. I i IV 4 września 2018r.

wtorek  godz. 17.30

Zebrania z rodzicami kl. II, III, V.

 

5 września 2018r.

środa  godz. 17.30

Zebrania z rodzicami kl. VI, VII i VIII.

 

6 września 2018r.

czwartek godz. 17.30

   
Zebrania z rodzicami kl. I-III. 13 listopada 2018r.

wtorek godz. 17.30

Zebrania z rodzicami kl. IV-V. 14 listopada 2018r.

środa godz. 17.30

Zebrania z rodzicami kl. VI-VIII. 15 listopada 2018r.

czwartek godz. 17.30

   
Zebrania z rodzicami kl. I-III. 15 stycznia 2019r.

wtorek godz.17.30

Zebrania z rodzicami kl. IV-V.

 

16 stycznia 2019r.

środa godz.17.30

Zebrania z rodzicami kl. VI-VIII.

 

17 stycznia 2019r.

 czwartek godz.17.30


 

Dni otwarte w naszej szkole:
11 grudnia 2018r.
wtorek w godz. 17.00 – 18.00

 


 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

REGULAMIN

HARMONOGRAM

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

PRZEDMIOTY:


Szczegółowe informacje o e-podręcznikach: >>KLIK<<