Informacje

Opłatę za wydanie

duplikatu legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego

należy uiszczać  na niżej podane konto bankowe:

PKO BP  38 1020 3974 0000 5502 0178 2523


Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

ZEBRANIE
TERMIN
Zebrania z rodzicami kl. I i IV

3 września 2019r.

wtorek godz. 17.00

Zebrania z rodzicami kl. II, III.

 

4 września 2019r.

środa godz. 17.00

Zebrania z rodzicami kl. V, VI.

 

10 września 2019r.

wtorek godz. 17.00

Zebrania z rodzicami kl. VII i VIII.

 

11 września 2019r.

środa godz. 17.00

Zebranie Rady Rodziców.

12 września 2019r.

czwartek godz. 17.30

Zebrania z rodzicami kl. I-III.

12 listopada 2019r.

wtorek godz. 17.00

Zebrania z rodzicami kl. IV-V.

13 listopada 2019r.

środa godz. 17.00

Zebrania z rodzicami kl. VI-VIII.

14 listopada 2019r.

czwartek godz. 17.00

Zebranie klasyfikacyjne.

 

13 stycznia 2020r.

poniedziałek

Zebrania z rodzicami kl. I-III.

14 stycznia 2020r.

wtorek godz.17.00

Zebrania z rodzicami kl. IV-V.

 

15 stycznia 2020r.

środa godz.17.00

Zebrania z rodzicami kl. VI-VIII.

 

16 stycznia 2020r.

czwartek godz.17.00


 

Dni otwarte w naszej szkole:
12 grudnia 2019r.
czwartek w godz. 17.00 – 18.00

 


 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
(z wyłączeniem informatyki) DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

 


Szczegółowe informacje o e-podręcznikach: >>KLIK<<