Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny 2018/2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ, ZEBRAŃ I UROCZYSTOŚCI PRZEWIDZIANYCH

na II półrocze roku szkolnego 2018/2019

 

RODZAJ SPOTKANIA TERMIN
Zabawa choinkowa:

kl. V – VIII

 

kl. I i II

kl. III i IV

14 lutego 2019r. czwartek

w godz. 16.30 – 19.00

 

15 lutego 2019r. piątek

w godz. 10.00 – 11.15

w godz. 12.00 – 13.30

Apel podsumowujący wyniki w nauce dla kl. IV – VIII.

 

  • IV – V
  • VI – VIII

15 lutego 2019r.

piątek

godz. 8.15

godz. 11.45

ŚWIĘTO PATRONKI SZKOŁY – apel

  • I – III
  • IV – V
  • VI – VIII

22 lutego 2019r. piątek

godz. 9.50

godz. 10.45

godz. 11.45

Konkurs matematyczny Kangur 21 marca 2019r. czwartek
Dzień Otwarty dla dzieci 7 – letnich i ich rodziców. 21 marca 2019r. czwartek
Zgłoszenie uczniów i nauczycieli do MLP. 9 kwietnia 2019r.

UWAGA ZMIANA TERMINU

Zebrania z rodzicami   Kl. I – III

Nowy termin – 2 kwietnia 2019r.

wtorek godz. 17.00

UWAGA ZMIANA TERMIN

Zebrania z rodzicami  Kl. IV – V

Nowy termin – 3 kwietnia 2019r.

środa godz. 17.00

UWAGA ZMIANA TERMIN

Zebrania z rodzicami   Kl. VI – VIII

Nowy termin – 4 kwietnia 2019r.

czwartek godz. 17.00

Egzamin ósmoklasisty. 15, 16, 17 kwietnia 2019r.
Dzień otwarty dla rodziców.

Spotkanie wytypowanych rodziców uczniów kl. VIII – organizacja wieczorku tanecznego.

9 maja 2019r. czwartek

godz. 16.00-17.00

godz. 17.00

Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidzianej dla ucznia ocenie niedostatecznej.

Powiadomienie następuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego, przy czym nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić w tymże dzienniku, czy rodzice (prawni opiekunowie) odebrali wiadomość. W przeciwnym wypadku wysyłają ją drogą pocztową.

Przekazanie listy powiadomionych do Dyrektora Szkoły.

 

do

12 maja 2019r.

niedziela

Sprawdziany kompetencji uczniów kl. I – VII.

 

Kl. III sprawdzian kompetencji

Kl. IV sprawdzian z jęz. polskiego, matematyki

   29 maja 2019r. środa
jęz. angielskiego

Kl. VII sprawdzian z jęz. polskiego, matematyki i jęz. angielskiego

27, 29, 30 maja 2019r.

poniedziałek, środa, piątek

Festyn rodzinny.

31 maja 2019r. piątek

Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidzianych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania za II półrocze

Powiadomienie następuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego (wpis w rubrykę oznaczoną – PROPOZYCJA OCENY).

W przypadku braku dostępu rodziców (prawnych opiekunów) do dziennika elektronicznego, powiadomienie ma formę pisemną (wpis oceny do zeszytu ucznia).

do

   5 czerwca 2019r.

środa

Wieczorek pożegnalny uczniów kl. VIII. 13 czerwca 2019r.

czwartek

Apel dla kl. I – III oraz  podsumowanie czytelnictwa. 18 czerwca 2019r.

wtorek

Zakończenie roku szkolnego.

  • VIII godz. 9.00 w sali gimnastycznej
  • IV – VII godz. 10.00 w salach lekcyjnych

Kl. I – III  godz. 11.00 w salach lekcyjnych

21 czerwca 2019r.

piątek

 

Wiosenna przerwa świąteczna    18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

15.04.19r. (poniedziałek), 16.04.19r. (wtorek), 17.04.19r. (środa), 29.04.19r. (poniedziałek), 30.04.19r. (wtorek),  02.05.19r. (czwartek)

  II pół.  21.01.2019r. – 21.06.2019r. (18 tygodni)