Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM SPOTKAŃ, ZEBRAŃ I UROCZYSTOŚCI PRZEWIDZIANYCH

na II półrocze  roku  szkolnego  2019/2020

RODZAJ SPOTKANIA TERMIN

Apel podsumowujący wyniki w nauce dla kl. IV – VIII.

·kl. IV – V
·kl. VI – VIII

24 stycznia 2020r.
piątek

godz. 10.45
godz. 11.45

LUTY
Zabawa choinkowa:

·kl. I – III
·kl. IV – VIII

6 lutego 2020r. czwartek

w godz. 9.30 – 11.00
w godz. 16.30 – 19.00

ŚWIĘTO PATRONKI SZKOŁY – apel

·kl. I – III
·kl. IV – V
·kl. VI – VIII

28 lutego 2020r. piątek

godz. 9.50
godz. 10.45
godz. 11.45

MARZEC
Konkurs matematyczny Kangur 19 marca 2020r.
czwartek
Dzień Otwarty dla dzieci 7 – letnich i ich rodziców. 19 marca 2020r.
czwartek
KWIECIEŃ
Zgłoszenie uczniów i nauczycieli do MLP. 8 kwietnia 2020r.
środa
Zebrania z rodzicami
Kl. I – III
31 marca 2020r.
wtorek godz. 17.00
Zebrania z rodzicami
Kl. IV – V
1 kwietnia 2020r.
środa godz. 17.00
Zebrania z rodzicami
Kl. VI – VIII
2 kwietnia 2020r.
czwartek godz. 17.00
Egzamin ósmoklasisty. 21, 22, 23 kwietnia 2020r.
wtorek, środa, czwartek
MAJ
Dzień otwarty dla rodziców.

Spotkanie wytypowanych rodziców uczniów kl. VIII – organizacja wieczorku tanecznego.

19 maja 2020r. wtorek
godz. 16.00-17.00
godz. 17.00
Sprawdziany kompetencji uczniów kl. I – VII.

Kl. III sprawdzian kompetencji
Kl. IV sprawdzian z jęz. polskiego, matematyki i jęz. angielskiego
Kl. VII sprawdzian z jęz. polskiego, matematyki i jęz. angielskiego

25 – 29 maja 2020r.
Festyn rodzinny.
JUBILEUSZ stowarzyszenia „Szkoła pod Brzozami”.

30 maja 2020r.
sobota

CZERWIEC
Zebranie klasyfikacyjne. 19 czerwca 2020r.
piątek
Wieczorek pożegnalny uczniów kl. VIII. 18 czerwca 2020r.
czwartek
Apel dla kl. I – III oraz podsumowanie czytelnictwa. 23 czerwca 2020r.
wtorek
Apel podsumowujący czytelnictwo oraz wyniki w nauce kl. IV – VIII. 24 czerwca 2020r.
środa
Zakończenie roku szkolnego.

·Kl. VIII godz. 9.00 w sali gimnastycznej
·Kl. IV – VII godz. 10.00 w salach lekcyjnych
·Kl. I – III godz. 11.00 w salach lekcyjnych

26 czerwca 2020r.
piątek

II półrocze trwa od 20.01.2020r. do 26.06.2020r. (18 tygodni)

Ferie zimowe – od 10.02.20r. do 23.02.20r.

Wiosenna przerwa świąteczna    9 kwietnia – 14 kwietnia 2020r.

Dni wolne:

 II półrocze – 21.04.20r. (wtorek),  22.04.20r. (środa), 23.04.20r. (czwartek), 30.04.20r. (czwartek),  12.06.20r. (piątek)        

           


        

HARMONOGRAM SPOTKAŃ, ZEBRAŃ I UROCZYSTOŚCI PRZEWIDZIANYCH

na I półrocze roku szkolnego 2019/2020

 

RODZAJ SPOTKANIA TERMIN
Zebrania z rodzicami kl. I i IV

3 września 2019r.

wtorek  godz. 17.00

Zebrania z rodzicami kl. II, III.

 

4 września 2019r.

środa  godz. 17.00

Zebrania z rodzicami kl. V, VI.

 

10 września 2019r.

wtorek  godz. 17.00

Zebrania z rodzicami kl. VII i VIII.

 

11 września 2019r.

środa  godz. 17.00

Zebranie Rady Rodziców.

12 września 2019r.

czwartek  godz. 17.30

Zebrania z rodzicami kl. I-III.

12 listopada 2019r.

wtorek godz. 17.00

Zebrania z rodzicami kl. IV-V.

13 listopada 2019r.

środa godz. 17.00

Zebrania z rodzicami kl. VI-VIII.

14 listopada 2019r.

czwartek godz. 17.00

Dzień otwarty.

12 grudnia 2019r.

czwartek w godz. 17.00 – 18.00

 Jasełka.

20 grudnia 2019r.

piątek

Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły.

20 grudnia 2019r.

piątek

Zebranie klasyfikacyjne.

 

13 stycznia 2020r.

poniedziałek

Zebrania z rodzicami kl. I-III.

14 stycznia 2020r.

wtorek godz.17.00

Zebrania z rodzicami kl. IV-V.

 

15 stycznia 2020r.

środa godz.17.00

Zebrania z rodzicami kl. VI-VIII.

 

16 stycznia 2020r.

 czwartek godz.17.00

Zabawa choinkowa.

6 lutego 2020r.

czwartek

 

Przerwa świąteczna – 23.12.19r. – 01.01.20r.

I półrocze trwa od 02.09.2019r. do 17.01.2020r. (19 tygodni)

II półrocze trwa od 20.01.2020r. do 26.06.2020r. (18 tygodni)

Ferie zimowe – od 10.02.20r. do 23.02.20r.

            Dni wolne:

  • I półrocze – 14.10.19r. (poniedziałek), 31.10.19r. (czwartek), 02.01.20r. (czwartek), 03.01.20 (piątek)