KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
(z wyłączeniem informatyki) DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA