O szkole

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12 

im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku

09-402 Płock  ul. Brzozowa 3

tel/fax   24  364 – 31 – 90 ( 91 )

e-mail:   sp12plock@go2.pl

NIP 774-26-64-029

Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku jest najładniej usytuowaną Płocką podstawówką. Powstała w 1964 roku. Od 1997 roku nosi imię Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej.
Nadrzędnym celem szkoły jest stała troska o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Dlatego też od pierwszych lat nauki uczniowie mogą uczęszczać do klas, w których nauczyciele realizują programy własne.

 

Nasze motto:
…”I zdobyć serce i dziecię wychować
I młodą duszę w życiu pokierować
Utwierdzać w wierze i miłości kraju
I co godziwe, podać w obyczaju”…

Placówka posiada 19 doskonale wyposażonych pracowni przedmiotowych, pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną, czytelnię, stołówkę, salę gimnastyczną, siłownię oraz otwartą między 7.00 a 16.30 świetlicę szkolną. Wyposażenie pracowni komputerowych oraz internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( efs ).

Dyrekcja szkoły informuje, że zakup i montaż kamer zewnętrznych umieszczonych przy wejściu do szkoły został sfinansowany z FUNDUSZU PREWENCYJNEGO PZU SA.
W roku 2012 z Funduszu Prewencyjnego PZU SA została zakupiona antypoślizgowa wykładzina dywanowa do sal edukacji wczesnoszkolnej.

 

Europejski program „Owoce w szkole”

Dzieci z klas I-III naszej szkoły otrzymują darmowe owoce i warzywa w ramach unijnego programu „Owoce w szkole”.

Europejski program „Mleko w szkole”

Dzieci z klas I-III naszej szkoły otrzymują darmowe mleko w ramach unijnego programu „Mleko w szkole”.

 

„Szkoła bez przemocy”

W roku szkolnym 2010-2011 nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła bez przemocy” objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego. W ramach programu odbyły się pogadanki z uczniami na temat przemocy i jej odmian oraz jak . skutecznie przeciwstawiać się przemocy oraz gdzie szukać pomocy. Dnia 6 czerwca obchodziliśmy Dzień Szkoły Bez Przemocy – uczniowie klas starszych obejrzeli film o agresji. Na koniec przygotowali prace plastyczne. Klasy młodsze podczas Festynu Rodzinnego brały udział w zawodach sportowych pod hasłem „Kibicuję fair play”. We wrześniu nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoły bez Przemocy.
W roku szkolnym 2011-2012 przystąpiliśmy do nowej edycji programu. Szkoła ponownie  otrzymała certyfikat Szkoły bez Przemocy.