Samorząd

Samorząd Uczniowski klas młodszych:

I a  – Zachary Żulewski
I b  – Nadia Kucharska
I c  – Bartosz Ostrowski
IIa – Kalina Budek
IIb – Alicja Tucholska
IIc – Jakub Bogucki
IIIa- Jakub Grzywacz
IIIb- Aleksandra Lewandowska

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas I-III:

  1. p. Małgorzata Miaśkiewicz
  2. p. Małgorzata Morawska- Zazga
  3. p. Mariola Jakóbczyk

 Samorząd Uczniowski klas starszych:

Kaja Szmulewisz – kl. 8a -Przewodnicząca

Julia Nowak – kl. 7a – Zastępca

Julia Załęgowska – kl. 7a – Rzecznik Praw Ucznia

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego klas IV – VIII :

p. Bożena Dzierżanowska