Stowarzyszenie „Szkoła Pod Brzozami” – Informacje

STOWARZYSZENIE RODZICÓW, NAUCZYCIELI i PRZYJACIÓŁ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 12 w PŁOCKU

Pod Nazwą „SZKOŁA POD BRZOZAMI”

09-402 Płock ul. Brzozowa 3

NIP 774-315-18-17, REGON 142372208

Nr rachunku Bank Pekao SA 04 1240 3174 1111 0010 6821 5641