Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach: 7:00-17:00.


Rodzice, którzy zapisują dziecko do świetlicy wypełniają formularz zgłoszeniowy i upoważnienie do odbioru dziecka.
Karta zgłoszeniowa (2019/2020): .pdf
Klauzula informacyjna: .pdf
Upoważnienie (2019/2020): .pdf


Wychowawcy przeprowadzają szereg zajęć plastycznych, czytelniczych i ruchowych oraz pogadanek dotyczących:

 • poruszania się na drodze, znajomości znaków drogowych, umiejętności   rozpoznawania zagrożeń,
 • komunikowania się, współpracy i działania w grupie rówieśniczej,
 • higieny osobistej,
 • zdrowego sposobu odżywiania się,
 • poszanowania przyrody,
 • kultywowania tradycji i obyczajów,
 • bezpiecznej zabawy,
 • rozwijania indywidualnych zainteresowań i zamiłowań.

Mile widziane wsparcie ze strony rodziców w postaci materiałów plastycznych, gier i zabawek.

Corocznie świetlica organizuje:

 • wystawy przyrodnicze,
 • kiermasz kartek i ozdób świątecznych,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • loteria fantowa,
 • konkursy plastyczne.

ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA W ŚWIETLICY:

 1. DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH.
 2. ZACHOWUJEMY ŁAD I PORZĄDEK W SALI ŚWIETLICOWEJ.
 3. TECZKI I KURTKI ZOSTAWIAMY W SZATNI.
 4. GRY ŚWIETLICOWE ODKŁADAMY NA MIEJSCE.
 5. POMAGAMY MŁODSZYM I SŁABSZYM.
 6. UPRZEJMOŚĆ JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO.
 7. MÓWIMY SZEPTEM,  ŻEBY NIE PRZESZKADZAĆ INNYM.
 8. CUDZE RZECZY SZANUJEMY JAK WŁASNE.
 9. BIERZEMY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH.
 10. WYKONUJEMY POLECENIA WYCHOWAWCY.
 11. FAKT PRZYJŚCIA I WYJŚCIA ZE ŚWIETLICY MELDUJEMY WYCHOWAWCY.