Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do statutu szkoły