Szkoła Podstawowa nr 12


Idź do treści

Cyfrowa szkoła - Język Polski

 

Pracownia jest wyposażona w komputer oraz projektor multimedialny.

Podczas lekcji Języka Polskiego, Godziny Wychowawczych oraz zebrań z rodzicami wykorzystywane są nowoczesne metody i techniki multimedialne, które urozmaicają proces lekcyjny, pogłębiają wiedzę uczniów oraz rozwijają ich zainteresowania i twórcze myślenie.

·         Prezentowanie treści dotyczących tematów lekcyjnych, np. noty biograficzne, fotografie, pojęcia.

·         Korzystanie ze słowników multimedialnych.

·         Korzystanie z zasobu Internetu, szczególnie stron Poradni Językowej

·         Prezentowanie filmów, adaptacji, sztuk teatralnych.

·         Prezentowanie uczniowskich referatów w formie multimedialnej (przynajmniej 2 razy w miesiącu w każdej klasie).

·         Prezentowanie nagrań i filmów tworzonych przez uczniów (np. adaptacji fragmentów lektur).

·         Wykorzystywanie na godzinach wychowawczych projektora multimedialnego do prezentacji o treściach wychowawczych, profilaktycznych.

·         Prezentowanie informacji dotyczących życia szkoły, zdjęć, relacji z wydarzeń klasy.

·          Prezentowanie informacji o charakterze pedagogicznym podczas zebrań z rodzicami.

 

 

 
Powrót do treści | Wróć do menu głównego