Szkoła Podstawowa nr 12


Idź do treści

Komunikaty

 

 

 

 

 

Podaruj 1% podatku

DLA STOWARZYSZENIA

"Szkoła Pod Brzozami"

 

 

Stowarzyszenie "Szkoła Pod Brzozami" jest organizacją działającą przy Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku od roku 2010. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju i niesienia pomocy polskim szkołom i ich uczniom w tym: pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa, nauka, edukacja, oświata, wychowanie, kultura, ekologia i ochro­na zwierząt, działalność charytatywna, pomoc społeczna. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie działań szkoły w realizacji bieżących zadań, rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, finansowa­nie i organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wy­równawczych, kulturalnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń a także wiele innych przedsięwzięć.

 

W 2017 roku Nasze Stowarzyszenie uzyskało statut organizacji pożytku publicznego co uprawnia nas do zbierania środków finansowych pochodzących z 1%. Składając zeznanie roczne za rok 2017 wystarczy wpisać nr KRS 0000355598 o co serdecznie prosimy.

 

 

 

 

     

 

 
Powrót do treści | Wróć do menu głównego