Szkoła Podstawowa nr 12


Idź do treści

Cyfrowa szkoła - Plastyka/technika

 

W czasie zajęć technicznych oraz plastyki uczniowie maja możliwość korzystania z informacji prezentowanych w formie elektronicznej. Są to najczęściej filmy o sztuce, reprodukcje dzieł sztuki. Wykorzystywane na lekcjach programy edukacyjne do nauki zasad ruchu drogowego w atrakcyjny i przystępny sposób umożliwiają zdobycie teoretycznej wiedzy niezbędnej do uzyskania karty rowerowej. Rozwiązują testy sprawdzające wiedzę, uczą się jak bezpiecznie pokonać skrzyżowanie. Foliogramy w wersji elektronicznej są ciekawym i bardzo pomocnym środkiem dydaktycznym , dzięki któremu uczeń na ekranie widzi schematy i rysunki zamieszczone również w podręczniku. Program umożliwia lepszą prezentację zagadnień, co w rezultacie prowadzi do łatwiejszego ich przyswojenia przez ucznia. Podczas lekcji wychowawczych oraz zebrań z rodzicami wykorzystywane są nowoczesne metody i techniki multimedialne, które urozmaicają i uatrakcyjniają spotkania. Uczniowie klas szóstych dzięki zasobom internetu maja możliwość korzystać z testów sprawdzających wiedzę.

 

 

 
Powrót do treści | Wróć do menu głównego