Szkoła Podstawowa nr 12


Idź do treści

 

Informacja dla rodziców

 

 Ze względu na bardzo dużą liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicy informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 do świetlicy szkolnej przyjmowane będą dzieci, których obydwoje rodzice pracują (niezbędna pieczątka zakładu pracy na karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy).

 

Rodzice, którzy zapisują dziecko do świetlicy wypełniają formularz zgłoszeniowy i upoważnienie do odbioru dziecka.

    

Karta zgłoszenia  do pobrania:     karta.rtf           karta.pdf

 

Upoważnienie do odbioru dziecka:    upoważnienie.pdf

 

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7:00-16:30.

Wychowawcy przeprowadzają szereg zajęć plastycznych, czytelniczych i ruchowych oraz pogadanek dotyczących:

- poruszania się na drodze, znajomości znaków drogowych, umiejętności 

  rozpoznawania zagrożeń,

- komunikowania się, współpracy i działania w grupie rówieśniczej,

- higieny osobistej,

- zdrowego sposobu odżywiania się,

- poszanowania przyrody,

- kultywowania tradycji i obyczajów,

- bezpiecznej zabawy,

- rozwijania indywidualnych zainteresowań i zamiłowań.

Mile widziane wsparcie ze strony rodziców w postaci materiałów plastycznych, gier i zabawek.

Corocznie świetlica organizuje:

- wystawy przyrodnicze

- kiermasz kartek i ozdób świątecznych

- Dzień Babci i Dziadka

- loteria fantowa

- konkursy plastyczne

W świetlicy obowiązują-

ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA W ŚWIETLICY:

 

 1. DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH.
 2. ZACHOWUJEMY ŁAD I PORZĄDEK W SALI ŚWIETLICOWEJ.
 3. TECZKI I KURTKI ZOSTAWIAMY W SZATNI.
 4. GRY ŚWIETLICOWE ODKŁADAMY NA MIEJSCE.
 5. POMAGAMY MŁODSZYM I SŁABSZYM.
 6. UPRZEJMOŚĆ JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO.
 7. MÓWIMY SZEPTEM,  ŻEBY NIE PRZESZKADZAĆ INNYM.
 8. CUDZE RZECZY SZANUJEMY JAK WŁASNE.
 9. BIERZEMY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH.
 10. WYKONUJEMY POLECENIA WYCHOWAWCY.
 11. FAKT PRZYJŚCIA I WYJŚCIA ZE ŚWIETLICY MELDUJEMY WYCHOWAWCY.

SP12 admin © 2016


Powrót do treści | Wróć do menu głównego