Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Rady

p. Marcin Chapko

Zastępca

p. Monika Żółtowska

Sekretarz

p. Joanna Finkowska

Skarbnik

p. Patryk Romanowski

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca – p. Monika Sawicka

Sekretarz – p. Edyta Czarnomska

Członek – p. Tomasz Nowak

 

Regulamin Rady Rodziców