Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Rady

p. Dorota Koper

Zastępca

p. Monika Żółtowska

Sekretarz

p. Joanna Finkowska

Skarbnik

p. Marcin Chapko

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca – p. Monika Sawicka

Sekretarz – p. Edyta Czarnomska

Członek – p. Małgorzata Lewandowska

 

Regulamin Rady Rodziców