Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składnia ofert
Płock, 2019-09-16

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku ul. Brzozowa 3

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na dostawę 24 zestawów komputerów stacjonarnych wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym oraz 1 monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku.

Oferty należy składać do dnia 30 września 2019r. r. do godziny 15:00 .

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości do 30 000 euro

Opis przedmiotu zamówienia – zał.1

Wzór formularza ofertowego – zał.2

Wzór formularza specyfikacji oferowanego sprzętu –  zał.3

Wzór umowy – zał.4

Oświadczenie (płatność split payment) –zał.4a

RODO – zał.5

Płock, 2019-09-19

Wyjaśnienie do zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:
Wpłynęło 8 ofert, najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma:
Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. Rzeszów
na kwotę 46 389,86 zł


Zamówienia publiczne – Archiwalne