Zamówienia publiczne

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 30 000 EURO

Płock, 2019-12-10

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku ul. Brzozowa 3

zaprasza

do złożenia oferty o wartości poniżej 30 000 EURO na dostawę 14 szafek metalowych szkolnych do SP12 w Płocku

Oferty należy składać do dnia 13 grudnia 2019r. do godziny 12:00 .

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia zał.1

Formularz oferty zał.2

Umowa zał.3

RODO zał.4

RODO zał.4a

Wyjaśnienia do zapytania


Zamówienia publiczne – Archiwalne