Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Płock, 2020-01-16

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku zaprasza

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych)

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Sukcesywna dostawa tonerów i tuszy
dla SP12 w Płocku w roku 2020

Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2020r. do godz.13:00 .

Zaproszenie – tonery, tusze

Wzór umowy

Formularz oferty – tonery, tusze

RODO zał.a

RODO zał.b

Informacja z otwarcia ofert
Wpłynęło 8 ofert
Wybrano firmę
Top Service Technika Biurowa


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Płock, 2020-01-16

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku zaprasza

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych)

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Sukcesywna dostawa środków czystości
dla SP12 w Płocku w roku 2020

Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2020r. do godz.13:00 .

Zaproszenie – środki czystości

Wzór umowy

Formularz oferty – środki czystości

RODO zał.a

RODO zał.b

Informacja z otwarcia ofert
Wpłynęły 4 oferty
Wybrano firmę
PAKO Opakowania


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Płock, 2020-01-16

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku zaprasza

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych)

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Sukcesywna dostawa artykułów papierniczo-biurowych
dla SP12 w Płocku w roku 2020

Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2020r. do godz.13:00 .

Zaproszenie – artykuły papierniczo biurowe

Wzór umowy

Formularz oferty – artykuły papierniczo biurowe

RODO zał.a

RODO zał.b

Informacja z otwarcia ofert
Wpłynęły 3 oferty
Wybrano firmę
FHU TED


Zamówienia publiczne – Archiwalne