Zamówienia publiczne

 

Zaproszenie do składnia ofert
Płock, 2019-02-20

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku ul. Brzozowa 3

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na wymianę nawierzchni placu zabaw.

Oferty należy składać do dnia 08.03.2019r do godziny 15:00.

 

Zapytanie oferenta -plac zabaw

Zapytanie ofertowe 2019

Opis przedmiotu zamówienia 2019

RYS1

Formularz oferty nawierzchnia placu 2019

Projekt umowy nawierzchnia placu 2019

Na zapytanie wpłynęło 7 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę RUBBER WORLD Anna Leszczyńska Gostynin  za kwotę 53 174,18 brutto.


Zaproszenie do składnia ofert
Płock, 2019-02-20

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku ul. Brzozowa 3

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na świadczenie usług      z zakresu konserwacji sztucznej nawierzchni w roku 2019 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku.

Oferty należy składać do dnia 04.03.2019r do godziny 15:00.

Zaproszenie do składania ofert konserwacja boisk 2019

Opis przedmiotu zamówienia konserwacja boisk 2019

Formularz oferty konserwacja boisk 2019

Projekt umowy konserwacja boisk 2019

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego  wybrano firmę PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE , Piaseczno.

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Płock, 2019-01-07

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku zaprasza

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych)

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

„Sukcesywna dostawa artykułów papierniczo-biurowych w roku 2019r.”

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego  wybrano firmę FHU TED za kwotę 13 937,90 brutto.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Płock, 2019-01-07

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku zaprasza

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych)

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

„Sukcesywna dostawa środków czystości w roku 2019r.”

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego  wybrano firmę Partner „PREMIUM”  S.J.  za kwotę 25 096,46 brutto.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Płock, 2018-12-14

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku zaprasza

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych)

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku – 2019 r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego  wybrano firmę PHU GŁOWACKI HURTOWNIA GOUDA  za kwotę  53 299,31 brutto.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Płock, 2018-12-14

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku zaprasza

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych)

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Sukcesywna dostawa mięsa

dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku – 2019 r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego  wybrano firmę ZPM KONIAREK  za kwotę  43 977,10 brutto.

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Płock, 2018-12-14

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku zaprasza

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych)

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Sukcesywna dostawa ryb

dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku – 2019 r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego  wybrano firmę FILERYB ZPR  za kwotę 23 228,34 brutto.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Płock, 2018-12-14

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku zaprasza

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych)

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Sukcesywna dostawa artykułów garmażeryjnych

dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku – 2019 r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego  wybrano firmę PPHUG OLTON BORKI  za kwotę  20 271,81 brutto.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Płock, 2018-12-14

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku zaprasza

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych)

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Sukcesywna dostawa mrożonek

dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku – 2019 r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego  wybrano firmę UNIFREZE  za kwotę  7 830,27 brutto.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Płock, 2018-12-14

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku zaprasza

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych)

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Sukcesywna dostawa owoców i warzyw

dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku – 2019 r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego  wybrano firmę MAR-FRUIT  za kwotę  62 658,48 brutto.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Płock, 2018-12-14

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku zaprasza

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych)

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Sukcesywna dostawa nabiału

dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku – 2019 r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego  wybrano firmę PHU GŁOWACKI HURTOWNIA GOUDA  za kwotę  52 780,37 brutto.

 

 
Zaproszenie do składnia ofert
Płock, 2018-06-27

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku ul. Brzozowa 3

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na wymianę nawierzchni placu zabaw. Oferty należy składać do dnia 5.07.2018r do godziny 15:00

Uwaga !

1. Zmiana terminu składania ofert – do 26.07.2018
2. Zmiana terminu wykonania robót – do 30.09.2018

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Kolorystyka nawierzchni

 


Płock, 2018-05-25
Wynik postępowania ofertowego

W wyniku zapytania na dostawę sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12 do dnia 24.05.2018r. do godziny 15:00 wpłynęły 3 oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania postanowiono wybrać firmę

PHU Agnieszka Florkiewicz – Biała Podlaska  za kwotę 7785,00 zł i 24 m-cy gwarancji.


 Płock, 2018-05-25
Wynik postępowania ofertowego.

W wyniku zapytania na dostawę 23 sztuk komputerów stacjonarnych „poleasingowych” wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym, gotowym do pracy oraz 6 monitorów LCD „poleasingowych” dla Szkoły Podstawowej Nr 12 do dnia 24.05.2018r. do godziny 15:00 wpłynęło 13 ofert.

 W wyniku przeprowadzonego postępowania postanowiono wybrać firmę

TOP SERVICE Płock za kwotę 11091,00 zł i 30 m-cy gwarancji.