Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składnia ofert
Płock, 2018-06-27

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Plac Stary Rynek 1 – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku ul. Brzozowa 3

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO na wymianę nawierzchni placu zabaw. Oferty należy składać do dnia 5.07.2018r do godziny 15:00

Uwaga !

1. Zmiana terminu składania ofert – do 26.07.2018
2. Zmiana terminu wykonania robót – do 30.09.2018

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Kolorystyka nawierzchni

 


Płock, 2018-05-25
Wynik postępowania ofertowego

W wyniku zapytania na dostawę sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12 do dnia 24.05.2018r. do godziny 15:00 wpłynęły 3 oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania postanowiono wybrać firmę

PHU Agnieszka Florkiewicz – Biała Podlaska  za kwotę 7785,00 zł i 24 m-cy gwarancji.


 Płock, 2018-05-25
Wynik postępowania ofertowego.

W wyniku zapytania na dostawę 23 sztuk komputerów stacjonarnych „poleasingowych” wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym, gotowym do pracy oraz 6 monitorów LCD „poleasingowych” dla Szkoły Podstawowej Nr 12 do dnia 24.05.2018r. do godziny 15:00 wpłynęło 13 ofert.

 W wyniku przeprowadzonego postępowania postanowiono wybrać firmę

TOP SERVICE Płock za kwotę 11091,00 zł i 30 m-cy gwarancji.